Home Nieuws Programma Portfolio Opdracht Contact Links
Webdesign en onderhoud: Jos Palm

© Copyright 2014 FotogroepGendringen

Geschiedenis

  Geschiedenis van Fotogroep Gendringen In de bibliotheken van Gendringen en in de DRU te Ulft werd in de maand september 2009 een inloopmiddag/avond gehouden over fotografie. De nog op te richten Fotogroep Gendringen gaf informatie over fotograferen, waar moet je opletten bij de aanschaf van een camera, welk type camera is voor mij geschikt en hoe ga ik leren werken met een fotobewerkingsprogramma. Ook met diverse vragen over camera’s, zoals instellingen kon men bij drie fotografen terecht. Neem jullie camera mee en de toegang is gratis. Zo werden mensen enthousiast gemaakt om digitaal te gaan fotograferen. Er waren toen maar liefst 30 geïnteresseerden. Hiervan kwamen er 27 als lid bij de groep en daarmee was gelijk het maximaal aantal leden bereikt. Fotogroep Gendringen werd in januari 2009 opgericht door 3 amateurfotografen, Jan Hoetink, Ben Schreven en Ilona Willemsen. Zij hadden reeds ervaring opgedaan bij een andere fotoclub in Terborg.   Het eerste seizoen ging van start op maandagavond 4 januari 2010 en duurde tot en met 5 juli op de locatie van Postduivenvereniging “Ons Genoegen” aan de Weegbree te Gendringen. Er waren 13 avonden gepland. Één maal in de veertien dagen kwam de groep bij elkaar. Er was door de drie leden, die de groep hadden opgestart, een heel goed programma samengesteld. Er waren in dat seizoen 3 sprekers uitgenodigd, er was een eerste groepsuitje naar Moscowa in Arnhem, een Photoshop avond, veel gemaakte foto’s die werden besproken en ideeën werden uitgewisseld met veel leerzame momenten en natuurlijk werden de gemaakte foto’s bekeken via de beamer en een mooi projectiescherm. Er was ook in het eerste seizoen door Ilona Willemsen een website opgestart waar elk lid met zijn profiel en een aantal foto’s zich kon presenteren. Het tweede seizoen 2010-2011begon op maandagavond 13 september met 26 leden. In het eerste seizoen had één lid zich afgemeld door privé redenen. Er was een uitvoerig programma samengesteld met maar liefst 19 avonden. Er stonden 2 gastsprekers op het programma. Eerst kwam Charles Keijser een avond verzorgen over portret- en studio fotografie. Verder in het seizoen kwam Coen Heveling, hobbyfotograaf zijn werk laten zien. Maker van trouwreportages tot portretfotografie. Ook hadden we dit seizoen eerst een uitstapje naar Smederij-museum van Marcelis in Braamt en daar snel achteraan gingen we naar  Millingerwaard. We konden in dat mooie gebied naar hartenlust fotograferen. En natuurlijk was er ook een fotowedstrijd waarbij Willy Graat met een mooie landschapsfoto als eerste uit de bus kwam. In dit seizoen werd er ook een start gemaakt om te gaan exposeren. De eerste expositie startte in maart in het Verzorgingscentrum Debbeshoek en later werd er ook een begin gemaakt met een blijvende expositie in zorgcentrum MMP te Gendringen. Het seizoen werd op 23 mei afgesloten met een gezellige avond. Voor het derde seizoen 2011-2012 was een gevarieerd programma samengesteld voor 17 bijeenkomsten. De eerste maandagavond startte op 26 september met 26 leden. Er was een programmacommissie benoemd van 3 leden. Dit waren Ilona Willemsen, Marius Kooistra en Alice Jansen. Zij hadden een mooi werkstuk afgeleverd met extra uitleg en voorbeelden en tips voor de opdrachten. In dat seizoen was er ook een fotowedstrijd waarbij Peter van Tuijl als jurylid Jan Christen als prijswinnaar aanwees met een opname van een druppel water. Deze opname diende later als affiche voor de expositie in de Debbeshoek. In de maand april gingen we met een groep een dagje naar de Zollverein in Essen. Kultuurlandlandschap over de mijnbouw. Het seizoen werd op 21 mei afgesloten met een terugblik en ideeën voor het 4e seizoen. Voor de start van het 4e seizoen kregen we het droevige bericht dat onze penningmeester Jan Christen in de zomervakantie plotseling was overleden. Het 4e seizoen startte op maandagavond 24 september 2012 en eindigde op 6 mei 2013. Op de eerste fotoavond werd Marius Kooistra gekozen als penningmeester. In dat seizoen werd op 3 december gestart met het vastleggen van berichten en het bespreken van de opdrachten door verslaglegging. Wim Essink kwam met een uitleg over een kettingfoto. Iedere fotograaf ging uit van de startfoto en maakte dan weer een nieuwe opname met een link naar de eerste foto. Paul Roelofs kwam met een uitleg hoe je foto’s kunt beoordelen. Charles Keijzer kwam de fotowedstrijd in maart beoordelen door eerst ons 2 opdrachten mee naar huis te geven. De eerste prijs ging die avond naar Michiel Hageman. Ook waren er dit seizoen weer 2 exposities t.w. bij Van Hal in Voorst en bij Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft. In Zorgcentrum MMP in Gendringen werden continu foto’s opgehangen. Na dit seizoen namen Ilona Willemsen en Betty van Aalst afscheid van onze groep. Omdat Ilona ook de website beheerde, werd er een extra vergadering uitgeschreven hoe het nu verder moest met onze groep. Er werd een algemeen bestuur gevormd daarin namen zitting, Linda Overbeek, Marius Kooistra, Ben Schreven Peter Ravensbergen en Jan Hoetink. De website werd tijdelijk overgenomen door Marga Schmitz. Er werd voor het 5e seizoen een commissie samengesteld bestaande uit Michiel, Linda, Petra en Jan Kloosterman. Zij gingen samen een programma maken en de start was op 23-9-2013. Vijftien mooie avonden met op een avond in maart Paul van Hulzen als gastspreker. En ook kwam op een avond de fotograaf Guido Pelgrim de fotowedstrijd bespreken. Er was ook dit seizoen weer een expositie in Zorgcentrum Debbeshoek en in MMP Gendringen. Ook gingen we met een kleine groep op stap naar het Grugapark in Essen. Er was een prachtig verlicht park met fraaie kunstwerken waarbij een ieder heel wat foto’s kon maken. Op 28 april 2014 hadden we de laatste fotoavond en moesten we opnieuw op zoek naar een webmaster want Marga Schmitz nam afscheid van onze groep. Jos Palm heeft het beheer van de website overgenomen en totaal vernieuwd.